Dencic Instalacije | Plinske Instalacije
15879
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15879,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Plinske Instalacije

CO “PODMUKLI UBOJICA” !

Ugljični monoksid poznatiji kao “podmukli ubojica” nastaje nepotpunim sagorijevanjem organskih tvari kao što su ugljen, plin, benzin i drvo.

Pri tom nepotpunom sagorijevanju veliku opasnost predstavljaju neispravne peći i dimnjaci, a pošto je ugljični monoksid plin bez boje i mirisa ljudi često stradavaju u kupaonicama s plinskim grijačima vode.

Pošto udisanje CO-a dovodi do paraliziranosti i slabosti osobe, CO opravdava svoj naziv “podmukli ubojica” jer ubija bez upozorenja i prije nego što otrovana osoba shvati što se dogodilo.

 

KAKO PREPOZNATI TROVANJE CO-om ?

Kronično trovanje nastaje pri duljem udisanju manjih količina ugljičnog monoksida, pa se javljaju simptomi umora, pospanosti, glavobolje, vrtoglavice i fizičke slabosti.

Poremećaji vida, zujanje u ušima, mučnina, povraćanje, proljev i svjetlocrvena boja kože također su simptomi trovanja CO-om, a osobe izložene prilikom spavanja su vrlo ugrožene i mogu umrijeti.

 

IZLOŽENOST CO-u

Kako je svaki čovjek osoba za sebe, što podrazumjeva individualne osobine organizma, tj. životnu dob, spol, zdravstveno stanje, anemiju, izloženost dijelimo na blagu, umjerenu i ektremnu.

Blaga izloženost – nekoliko sati udisanja CO-a (razina 70-100 ppm) izaziva glavobolju, otečene očne spojnice, te simptome slične gripi.

Umjerena izloženost – udisanje CO-a (150-300 ppm) izaziva opću slabost, mučninu i povraćanje.

Ekstremna izloženost – udisanje CO-a (iznad 400 ppm) izaziva gubitak svijesti, oštečenje središnjeg živčanog sustava i konačno neželjenu smrt.

 

KONCENTRACIJE CO-a

Toksična granica udisanja je koncentracija od 0.02% – 0.05% CO-a u zraku.

Smrt nakon višesatnog udisanja je koncentracija od 0.1% CO-a u zraku.

Smrt nakon sat vremena udisanja je koncentracija od 0.2% CO-a u zraku.

Smrt nakon 15 minuta udisanja je koncentracija od 0.6% CO-a u zraku.

 

MJERE OPREZA !

Prozračivanje prostorija je najvažniji način prevencije stvaranja opasne koncentracije ugljičnog monoksida u Vašim prostorima.

Trošila vrste (A) kao što je kuhinjski štednjak zabranjeno je koristiti za grijanje jer za izgaranje uzimaju zrak iz prostorije, a izgorijele plinove ispuštaju u prostorije u kojoj se nalaze.

Redovitim prozračivanjem spriječiti ćete stvaranje opasne koncentracije ugljičnog monoksida.

Ovlašteni smo izvođaći GPZ-a( Gradske plinare Zagreb )  za izvođenje i sanaciju svih vrsta plinskih instalacija neovisno o veličini i vrsti plinomjera odnosno snazi postrojenja. Za Vas odrađujemo kompletnu izradu plinske instalacije od kućnog ormarića do brojila (nemjereni dio) te od brojila do plinskih trošila (mjereni dio) sa prijavom instalacije područnoj plinari. Vršimo sanacije dotrajalih i tehnički neispravnih plinskih instalacija. Pri izradi instalacija pomažemo Vam stručnim savjetima.

 

Postupak priključenja građevina na plinski distribucijski sustav GPZ-a Gradske Plinare Zagreb

 

 1. DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO ISHODITI PRIJE PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE1. ENERGETSKI UVJETI

Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta (1) podnosi vlasnik, investitor, ovlaštenik  ili Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Zahtjevu se prilaže:

 1. Idejno rješenje ili glavni projekt za objekte koji su u procesu ishođenja akta za građenje ili opis plinske instalacije s podacima o etažnim cjelinama te predviđenim trošilima za postojeće objekte uz pravomoćan akt o građenju za postojeće građevine.
 2. Izvod iz katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci), izdaje ga Gradski ured za katastar
 3. Dokaz vlasništva objekta ili prava korištenja objekta po etažnim cjelinama sa podacima o vlasnicima (ako niste upisani vlasnik dostavite pravni slijed dokumenata do Vašeg imena za parcele na kojima će se graditi kućni priključak odnosno pravni slijed vlasništva etažnih cjelina, uz suglasnost suvlasnika objekta za priključenje)
 • Za objekte koji u trenutku izdavanja energetskih uvjeta nemaju pravomoćni akt za građenje, isti se predaje kod ishođenja Energetske suglasnosti.
 • Idejno rješenje minimalno mora sadržavati: kopiju katastarskog plana, površinu prostora i volumen koji će se grijati/hladiti, predviđeno nazivno toplinsko opterećenje, nazivni toplinski kapacitet – snagu trošila, opis proizvodnog procesa, nacrt građevine, točan podatak sa nazivom ulice, kućnim brojem i naseljem, te kratak opis  plinofikacije građevine

 

 1. POTVRDA O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S ENERGETSKIH UVJETIMA

Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti tehničke dokumentacije (2)  podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik. Prilaže se glavni projekt koji sadrži projekt plinske instalacije građevine za objekte koji su u procesu ishođenja akta za građenje ili projekt priključka građevine i plinske instalacije za postojeće objekte, u tri primjerka. Jedan projekt ostaje u arhivi Gradske plinare Zagreb d.o.o., a dva se vraćaju investitoru.
Projekt mora sadržavati važeće Energetske uvjete. Popis ovlaštenih projektanata možete naći na www.hkis.hr/imenici/

 

 1. ENERGETSKA SUGLASNOST

Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti (3) podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik. Prilaže se Projekt i potvrda o usklađenosti tehničke dokumentacije sa energetskim uvjetima, preslika pravomoćnog akta za građenje za one objekte koji u trenutku izdavanja energetskih uvjeta isti nisu imali, te popis stambenih i poslovnih jedinica za koje se traži energetska suglasnost sa podacima o vlasnicima (ime,prezime, OIB, adresa – sjedište poslovnog subjekta).
Izdavanje energetske suglasnosti naplaćuje se prema cjeniku nestandardnih usluga.

Za objekte koji imaju svu potrebnu dokumentaciju, nakon izdanih energetskih uvjeta istovremeno se može  predati Zahtjev za izdavanje Potvrde o usklađenosti s energetskim uvjetima i Energetske suglasnosti.

Po izdavanju Energetske suglasnosti može se podnijeti zahtjev za priključenje građevine na distribucijski sustav.

 

 1. UGOVARANJE RADOVA ZA  PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

 

 1. ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE  GRAĐEVINE NA PLINSKI  DISTRIBUCIJSKI  SUSTAV

 

Zahtjev za priključenje građevine na  plinski distribucijski sustav (4) podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik (uz punomoć).
Zahtjevu se prilaže:

 1. Projekt  priključka građevine i unutarnje instalacije sa valjanom potvrdom o usklađenosti dokumentacije sa energetskim uvjetima
 2. Energetska suglasnost
 3. Ugovor o opskrbi plinom

Nakon podnesenog zahtjeva sačinit će se troškovnik za priključenje građevine i Ugovor o priključenju građevine na plinski distribucijski sustav kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Nakon potpisanog ugovora o priključenju građevine i ispunjenja iz istog pristupit će se izvedbi priključka građevine.

Nakon izvedbe  priključka građevine ili ako je građevina već priključena, podnosi se

 

 1. ZAHTJEV ZA MONTAŽU PLINOMJERA  I PUŠTANJE PLINA (opremanje obračunskog mjernog mjesta)

 

Zahtjev za montažu plinomjera (5) (opremanje obračunskog mjernog mjesta) podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik
Zahtjevu se prilaže:

 1. Ugovor o opskrbi plinom.
 2. Zapisnik o izvedenoj i preuzetoj plinskoj instalaciji po Gradskoj plinari Zagreb d.o.o i pripadajući Projekt.
 3. Izjava nadzornog inženjera o stanju dimnjaka za novoizgrađene objekte odnosno pozitivnog dimnjačarskog nalaza za postojeće objekte

Po kompletiranoj dokumentaciji izradit ćemo troškovnik za opremanje obračunskog mjernog mjesta i puštanje plina.
Nakon izvršene uplate otvorit ćemo radni nalog temeljem kojeg će Gradska plinara Zagreb d.o.o. kao operator distributivnog sustava izvršit  montažu plinomjera i puštanje plina o čemu će se sačiniti poseban zapisnik – priključnica čime vlasnik/investitor dobiva status krajnjeg kupca i ulazi u evidenciju kupaca.

Izvođenje unutarnjih plinskih instalacija izvode ovlašteni plinoinstalateri – tvrtke. Popis ovlaštenih dimnjačara možete dobiti na http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/popis.pdf.

 

 1. DEMONTAŽA PLINOMJERA I/ILI OTPAJANJE PRIKLJUČKA GRAĐEVINE

 

 1. OBRASCI

 

 1. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

 

Uplate po ugovoru o priključenju građevine moguće je izvršiti na sljedeći način:

 1. Nalogom za plaćanje HUB3 ili HUB3A, Internet bankarstvom – jednokratno
 2. KARTICAMA:
 • 2.1. Jednokratno:  Karticom tekućeg računa – Maestro, Visa, Visa electron
  Kreditnim karticama: Visa, Master Card, Diners, American Express
 • 2.2. do 12 rata bez kamata: American Express kreditnom karticom
  Diners kreditnom karticom
  Master Card, Master Card electron ili Visa kred.karticama  ZB

Plaćanje putem kartice obavljate u Gradskoj plinari Zagreb (Sektor za ekonomske poslove), a nalog za plaćanje HUB3 ili HUB3A na ostalim mjestima platnog prometa (HP; FINA; poslovne banke)

 

Uplate montaže plinomjera (opreme OMM)  i puštanje plina moguće je izvršiti na slijedeći način:

1. Nalogom za plaćanje HUB3 ili HUB 3A, internet bankarstvom – jednokratno
2. Uplatom na ostalim mjestima platnog prometa

 

III. POSTUPCI SANACIJE I ODRŽAVANJA

NAŠE DJELATNOSTI

Picture1-e1500495994693

Hitne intervencije 24/7

illu-corr2-1-e1500496053385

Ispitivanje puknuća cijevi

pipeflow-models-2560x1500-e1500577821748

Vodovod i odvodnja

Plinske instalacije

Centralno grijanje

klima-e1501699270111

Klimatizacija

Screen-Shot-2017-08-02-at-20.48.07-e1501699855843

Danfoss Link

Danfoss ITPS

Hitne intervencije 0-24

 

Montaža kotlovnica

 

Daljinski nadzor potrošnje vode

 

Izrada vodovodnih instalacija

 

Izrada instalacija centralnog grijanja

 

Izrada plinskih instalacija i sanacije plinskih instalacija

 

INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA, PLINSKIH KOTLOVNICA I GUBITAKA TOPLINSKE ENERGIJE U INDUSTRIJI I ZGRADARSTVU

 

Projektiranje strojarskih instalacija

Ispitivanje puknuća cijevi instalacija centralnog grijanja, vodovodnih i plinskih instalacija

 

Izrada tehničkih rješenja i sanacije sustava vodoopskrbe i odvodnje, plinovodnih instalacija

 

Istraživanje i kontrola gubitaka toplinske energije – TERMOVIZIJSKA ISPITIVANJA

 

UGRADNJA RAZDJELNIKA TOPLINE I VODOMJERA U STAMBENIM I POSLOVNIM OBJEKTIMA

 

Tehničko ispitivanje i analiza sustava centralnog grijanja, vodovodnih i plinskih instalacija

 

Montaža klima uređaja